Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
27. novembra
Féria MK – 18.00 + Tonko a Emka
Utorok
28. novembra
Féria VK – 18.00 + rodičia Cyril a Viktória a starí rodičia
Streda
29. novembra
Féria MK – 18.00 + rodina Dubinová a Lacuchová
Štvrtok
30. novembra
Sv. Ondrej, apoštol
Sviatok
VK – 18.00 + Ján Kopál (1. výročie)
Piatok
1. decembra
O Nasvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna omša
Penzión – 10.00
MK – 18.00
Na úmysel celebranta
Poďakovanie za Božiu pomoc
Sobota
2. decembra
Féria MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
3. decembra
Prvá adventná nedeľa VK – 8.30
MK – 10.00
+ Peter Makva a rodičia
Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Kopálová Zuzana, Lacušková Terézia, Hamarová Lýdia.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Gašparovičová, pani Kluchová a pani Krchová.

Zbierka na seminár z minulej nedele vyniesla 408 € a na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary, aj za modlitby za povolania.

Dnes budeme mať na záver sv. omše krátku adoráciu spojenú so zasvätením ľudstva Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Máme pritom možnosť získať úplné odpustky.

Prvopiatkové spovedanie bude vo Veľkých Kršteňanoch prebiehať vo štvrtok od 17.00 a v Malých Kršteňanoch v piatok od 17.00. Návšteva chorých k prvému piatku a zároveň pred Vianocami sa uskutoční v piatok 1.12. od 8.00 do 9.30 vo Veľkých Kršteňanoch a od 9.30 do 10.00 v Malých Kršteňanoch. Spovedanie a sv. omša v penzióne Jeseň bude v piatok 1.12. o 10.00.

Podrobný rozpis predvianočného spovedania v dekanáte Partizánske nájdete na výveske.

Prajem všetkým požehnaný týždeň v spoločenstve svätých aj tých, ktorým osobne vyprosujeme nebo na mieste ich dočasného odpočinku.