Select Page

FARNOSŤ MALÉ KRŠTEŇANY

Filiálka VEĽKÉ KRŠTEŇANY

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Malé Kršteňany
SSDr. Pavel Vilhan, PhD.

Adresy
Malé Kršteňany 22
958 03 Malé Kršteňany
Slovakia

 

 

male.krstenany@fara.sk

Telefónne čísla
+421 38 7485 066
+421 907 487 488

IČO: 31939473
DIČ: 2021545559

IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 6272
BIC: GIBASKBX

Farské oznamy

3. nedeľa cez rok B

Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
25. januára
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok
MK – 18.00 + Peter Zaťko,
rodičia Zaťkoví a Suchí
Utorok
26. januára
Sv. Timotej a Títus, biskupi
Spomienka
VK + Valéria Kukanová (pohrebná)
Streda
27. januára
Féria MK – 18.00 Za zdravie pre dcéru Gabrielu
Štvrtok
28. januára
Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
Spomienka
VK – 18.00 + Jozef Miške, manželka Paulína a ich rodičia, dcéra Štefánia
a zať Jozef
Piatok
29. januára
Féria MK – 18.00 + Ivan Hlaváč, rodičia
a stará mama Alžbeta
Sobota
30. januára
Panna Mária v sobotu
Ľubovoľná spomienka
MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
31. januára
Štvrtá nedeľa
v cezročnom období
VK  –  8.30

MK – 10.00

+ Ľudevít Kopál, manželka Mária a ich rodičia

Za farnosť

Vianočná výzdoba bude zdobiť naše chrámy do 2. februára.

Od 1.1.2021 nie je možné zúčastniť sa sv. omše kvôli zákazu verejných bohoslužieb minimálne do 7.2.2021. Farský kostol však na súkromnú modlitbu počas dňa ostáva k dispozícii. Počas súčasnej mimoriadnej situácie môžem na požiadanie navštíviť umierajúcich. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke TKKBS.

Od 1.10. platí až do odvolania všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej omši, preto vás všetkých, ktorí sa teraz nemôžete sv. omše zúčastniť osobne, povzbudzujem k jej sledovaniu prostredníctvom televízie alebo rozhlasu. Vysluhovanie ostatných sviatostí, najmä zmierenia, môžete so mnou dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky.

Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a osobitne za všetkých chorých i tých, ktorí im poskytujú pomoc.

2. nedeľa cez rok B

Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
18. januára
Féria MK – 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Emíliu Kulichovú
Utorok
19. januára
Féria VK – 18.00 + Mária Oravcová (1. mesiac)
Streda
20. januára
Féria MK – 18.00 + Pavel Kopál, manželka Mária, rodičia a zať
Štvrtok
21. januára
Sv. Agnesa, panna a mučenica
Spomienka
VK – 18.00 + Otília Lendelová (1. mesiac)
Piatok
22. januára
Féria MK – 18.00 Za Božiu pomoc pre rodinu Balážkovú a Kellnerovú
Sobota
23. januára
Féria MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
24. januára
Tretia nedeľa
v cezročnom období
VK  –  8.30
MK – 10.00
+ otec Karol a jeho bratia
Za farnosť

Vianočná výzdoba bude zdobiť naše chrámy do 2. februára.

Od 1.1.2021 nie je možné zúčastniť sa sv. omše kvôli zákazu verejných bohoslužieb minimálne do 24.1.2021. Farský kostol však na súkromnú modlitbu počas dňa ostáva k dispozícii. Počas súčasnej mimoriadnej situácie môžem na požiadanie navštíviť umierajúcich. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke TKKBS.

Od 1.10. platí až do odvolania všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej omši, preto vás všetkých, ktorí sa teraz nemôžete sv. omše zúčastniť osobne, povzbudzujem k jej sledovaniu prostredníctvom televízie alebo rozhlasu. Vysluhovanie ostatných sviatostí, najmä zmierenia, môžete so mnou dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky.

Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a osobitne za všetkých chorých i tých, ktorí im poskytujú pomoc.

3. nedeľa po Narodení Pána

Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
11. januára
Féria MK – 18.00 + Ján a Štefánia Santorisoví
Utorok
12. januára
Féria VK – 18.00 + Štefan Makva, manželka Mária a syn Vladimír
Streda
13. januára
Féria MK – 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc
pre jubilantku
Štvrtok
14. januára
Féria VK – 18.00 + Ľudovít Straka, manželka Štefánia, synovia Jozef a Rudolf a zať Štefan
Piatok
15. januára
Féria MK – 18.00 + Gejza a Jana Novákoví
Sobota
16. januára
Panna Mária v sobotu
Ľubovoľná spomienka
MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
17. januára
Druhá nedeľa
v cezročnom období
VK  –  8.30

MK – 10.00

+ Július a Alžbeta Baláškoví
a ich rodičia
Za farnosť

Vianočná výzdoba bude zdobiť naše chrámy do 2. februára.

Od 1.1.2021 nie je možné zúčastniť sa sv. omše kvôli zákazu verejných bohoslužieb minimálne do 24.1.2021. Farský kostol však na súkromnú modlitbu počas dňa ostáva k dispozícii. Počas súčasnej mimoriadnej situácie môžem na požiadanie navštíviť umierajúcich. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke TKKBS.

Od 1.10. platí až do odvolania všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej omši, preto vás všetkých, ktorí sa teraz nemôžete sv. omše zúčastniť osobne, povzbudzujem k jej sledovaniu prostredníctvom televízie alebo rozhlasu. Vysluhovanie ostatných sviatostí, najmä zmierenia, môžete so mnou dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky.

Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a osobitne za všetkých chorých i tých, ktorí im poskytujú pomoc.