Dátum Liturgický prehľad

Miesto – Čas

Úmysel sv. omše
Pondelok
3. augusta
Féria MK – 18.00 + rodina Garbeľová a syn Jozef
Utorok
4. augusta
Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
Spomienka
VK – 18.00 + Pavol a Margita Makvoví a rodičia
Streda
5. augusta
Féria MK – 18.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre rodinu a za dar viery pre synov
Štvrtok
6. augusta
Premenenie Pána
Sviatok
VK – 18.00 + rodičia a starí rodičia Krištínoví
a Kráľoví
Piatok
7. augusta
Féria Penzión – 10.00
MK – 18.00
+ Július Baláška
Sobota
8. augusta
Sv. Dominik, kňaz
Spomienka
MK – 7.00 + Stanislav, rodičia Pavol a Jozefína
Nedeľa
9. augusta
Devätnásta nedeľa v cezročnom období

VK  –  8.30
MK – 10.00

+ starí rodičia a deti
Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Švercelová Zlatica, Martinkovičová Gabriela, Čuláková Anna. Srdečná vďaka za ochotu pomáhať na dobrom diele.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Makvová, Králová a Krištínová. Srdečná vďaka za ochotu pomáhať na dobrom diele.

Srdečné Pán Boh zaplať za vaše štedré milodary.

19. júna boli aktualizované hygienické opatrenia, ktoré nevyžadujú od kňaza používať rúško počas celej sv. omše, iba pri rozdávaní sv. prijímania, ktoré sa stále dáva prednostne na ruku. Ostatní veriaci by mali rúško naďalej v interiéri kostola používať.

Prvopiatkové spovedanie seniorov bude vo Veľkých Kršteňanoch v piatok od 8.00 a v Malých Kršteňanoch od 9.15.
Ostatných prosím, aby prišli na sv. spoveď buď vo štvrtok (VK) alebo v piatok (MK) hodinu pred sv. omšou.
V piatok
po sv. omši bude v kostole stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

Spovedám zvyčajne polhodinu pred večernou sv. omšou, prednostne pred kostolom. Ako náhrada za sviatosť zmierenia sa odporúča vzbudiť si dokonalú ľútosť a predsavzatie pri najbližšej príležitosti sa vyspovedať.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a teším sa na stretnutie s vami na bohoslužbách.