Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
17. februára
Siedmi sv. zakladatelia Rehole služobníkov Panny Márie

Ľubovoľná spomienka

MK – 18.00 + Rudolf a Katarína
a zaťovia Rudolf a Július
Utorok
18. februára
Féria VK – 7.00 + Ivan
Streda
19. februára
Féria MK – 18.00 + Mária Pilátová
Štvrtok
20. februára
Féria VK – 18.00 + rodina Hlaváčová,
Magdaléna a Jozef
Piatok
21. februára
Féria MK – 16.30

PE-mesto – 18.00

+ Rudolf Paniak, rodičia a súrodenci

Na úmysel ordinára

Sobota
22. februára
Katedra sv. Petra, apoštola

Sviatok

MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
23. februára
Siedma nedeľa
v cezročnom období
VK  –  8.30

MK – 10.00

+ Vojtech a Paulína Makvoví
a ich rodičia
Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Paniaková Emília, Tylková Mária, Adamusová Jana. Srdečná vďaka za ochotu pomáhať na dobrom diele.

Na budúcu nedeľu bude osobitná zbierka na nové okná a vykurovanie v Malých Kršteňanoch. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Majtaniková, Straková a Gašparovičová. Srdečná vďaka za ochotu pomáhať na dobrom diele.

V utorok budem viesť zasadnutie výboru Slovenskej biblickej spoločnosti v Banskej Bystrici, sv. omša vo Veľkých Kršteňanoch preto bude o 7.00. Ďakujem vám za pochopenie.

V piatok budem slúžiť sv. omšu o 16.30v Partizánskom-meste o 18.00, pretože po nej budem mať prednášku na tému Svedectvo v Jánovom evanjeliu. Srdečne vás všetkých pozývam.

Úmysly sv. omší je možné zapisovať si aj na máj a jún.

Od 22. do 29. marca sa v našej farnosti budú konať ľudové misie. Všetkých vás na ne srdečne pozývam a prosím o modlitby za misionárov, bratov kapucínov aj za celú farnosť. Tu je program celého podujatia.