Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
1. júna
Panna Mária, Matka Cirkvi
Spomienka
MK – 18.00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok
2. júna
Féria VK – 18.00 + Alojzia, Jozef, Terézia a rodičia
Streda
3. júna
Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
Spomienka
MK – 18.00 + Anton Obert
Štvrtok
4. júna
Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz
Sviatok
VK – 18.00 + Alžbeta Dianová a rodičia
Piatok
5. júna
Sv. Bonifác, biskup a mučeník
Spomienka
MK – 18.00 + Anna Balážková – 1. mesiac
Sobota
6. júna
Féria MK – 7.00 + Ivetka, Anton a rodičia
Nedeľa
7. júna
Najsvätejšej Trojice
Slávnosť
VK  –  8.30

 

MK – 10.00

Za rodinu Viktora Gašparoviča
a jeho rodičov

Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Staňová Magdaléna, Staňová Erika, Rizikyová Eva. Srdečná vďaka za ochotu pomáhať na dobrom diele.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Medzayová, Dianová a Černická. Srdečná vďaka za ochotu pomáhať na dobrom diele.

Ďalšia forma prispievania na potreby kostola je cez trvalý príkaz v internetbankingu. Číslo účtu farnosti je uvedené na stránke farnosti. Zároveň vás prosím o upresnenie v poznámke, na aký účel je dar venovaný.

Ohlášky pred prijatím sviatosti manželstva (6.6.2020)
Marek Krištín, syn Jána a Viery rod. Kasalovej, bývajúci vo Veľkých Kršteňanoch
a Veronika Pilátová, dcéra Jozefa a Edity, rod. Galbavej, bývajúca v Skačanoch

Spovedanie ako doteraz budem konať na požiadanie, podľa možnosti pred kostolom a teraz na prvý piatok hodinu pred sv. omšou vo štvrtok vo Veľkých a v piatok v Malých Kršteňanoch. Ako náhradu za sviatosť zmierenia sa odporúča vzbudiť si dokonalú ľútosť a predsavzatie pri najbližšej príležitosti sa vyspovedať. Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach.

V piatok bude po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

Od 6. mája sú povolené verejné bohoslužby za sprísnených hygienických opatrení: povinnosť mať v kostole rúško, pri vchode si vydezinfikovať ruky a zachovávať vzdialenosť 2 metre od iných (okrem členov spoločnej domácnosti). Podrobnejšie informácie sú uvedené v súhrne aktuálne prijatých opatrení.

Seniorom a ľuďom s vážnejšími zdravotnými problémami sa naďalej odporúča, pre svoju zraniteľnosť, aby sa nateraz vyhli styku s okolitým svetom a dali prednosť osobnej modlitbe a využili masovokomunikačné prostriedky na sledovanie sv. omší. Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Ak potrebujete čokoľvek vybaviť, prosím vás, aby ste uprednostnili môj telefonický alebo emailový kontakt. Na požiadanie som vám však k dispozícii na osobný rozhovor aj sv. spoveď.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a teším sa na stretnutie s vami na bohoslužbách.