Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
17. mája
Féria MK – 18.00 + Jozef Dubina, manželka Anastázia a jeho rodičia
Utorok
18. mája
Féria VK – 18.00 + Viola Straková a rodičia
Streda
19. mája
Féria MK – 18.00 + Ján Školka, rodičia a súrodenci
Štvrtok
20. mája
Féria VK – 8.00 + otec Karol, rodičia a bratia
Piatok
21. mája
Féria MK – 18.00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota
22. mája
Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
Ľubovoľná spomienka
MK – 7.00 Za uzdravenie Ľubomíra
Nedeľa
23. mája
Zoslanie Ducha Svätého
Slávnosť
VK  –  8.30
MK – 10.00
Za farnosť
Za usmernenie a uzdravenie
pre rodinu Hamarovú

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Balášková Gabriela, Dubinová Jana, Ištvánová Eva.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Kopálová Magdaléna, Krištínová a Oravcová.
Ďakujem všetkým obetavým ženám za upratovanie a zdobenie chrámu kvetmi a vyprosujem im do života veľa zdravia a pokoja.

Dnes, v nedeľu 16.5., je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za všetky vaše štedré dary.

Do nedele Zoslania Ducha Svätého sa budeme modliť deviatnik k Duchu Svätému.

Od 15.5.2021 do odvolania je zrušený núdzový stav, nie stav ohrozenia, preto ešte budú platiť určité obmedzenia ohľadom zhromažďovania. Preto, prosím, vo vlastnom záujme pozorne sledujte zmeny nariadení.

Prajem vám zdravé a požehnané prežívanie slávenia Veľkej Noci.