Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
30. marca
Féria MK – 18.00 Na úmysel celebranta
Utorok
31. marca
Féria VK – 18.00 + rodičia Cyril a Viktória
a syn Vladimír
Streda
1. apríla
Féria MK – 18.00 Na úmysel celebranta
Štvrtok
2. apríla
Féria VK – 18.00 + Štefan Krištín,
kňaz a trpiteľ za vieru
Piatok
3. apríla
Féria MK – 18.00 Na úmysel ordinára
Sobota
4. apríla
Féria MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
5. apríla
Kvetná nedeľa VK  –  8.30

 

MK – 10.00

Poďakovanie Pánu Bohu za 65 rokov života pre manželku a matku

Za farnosť

Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Ďalšia forma prispievania na potreby kostola je cez internetbanking jednorazovým alebo aj trvalým príkazom. Číslo účtu farnosti je uvedené na stránke farnosti.

Odporúčania pre zachovanie viery, nádeje a lásky v mimoriadnych okolnostiach

Vzhľadom na stále sa meniacu a nie ľahkú situáciu ochrany zdravia všetkých bez rozdielu vás ako duchovný tejto farnosti vyzývam k zachovávaniu všetkých odporúčaní, ktoré dostávate z oficiálnych zdrojov. Týka sa to predovšetkým zvýšenej osobnej hygieny a najmä ochrany ľudí vo vyššom veku a ľudí s vážnejšími zdravotnými problémami. Tí by sa, pre svoju zraniteľnosť, mali nateraz vyhnúť styku s okolitým svetom a dať prednosť osobnej modlitbe a využiť masovokomunikačné prostriedky na sledovanie sv. omší. Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Podľa inštrukcií KBS a diecézneho biskupa sv. omše prebiehajú súkromným spôsobom. Preto v oznamoch uvádzam úmysly sv. omší, ktoré odslúžim aj bez osobnej účasti veriacich, v modlitbe sa totiž môžeme zjednotiť aj na diaľku. Cieľom je zabezpečiť duchovné potreby v danej situácii, nie sa prestať modliť alebo prestať konať skutky milosrdenstva.

Z rozhodnutia KBS zákaz slávenia verejných bohoslužieb bude od 31.3.2020 predĺžený až do odvolania. Preto obrady Veľkého týždňa (Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie) treba sláviť len súkromne (s najnutnejšou asistenciou), bez prítomnosti verejnosti vo farskom chráme.

V otázke predsviatočného spovedania nám biskupský úrad dovoľuje iba individuálny spôsob na požiadanie, spoločné spovedanie nie je dovolené. Ako náhradu za sviatosť zmierenia sa odporúča vzbudiť si dokonalú ľútosť a predsavzatie pri najbližšej príležitosti sa vyspovedať.

Vyzývam vás k modlitbe za trpiacich i za tých, ktorí im poskytujú zdravotnú starostlivosť, aby svoju situáciu zvládali s nádejou a odvahou.

Ak potrebujete čokoľvek vybaviť, prosím vás, aby ste uprednostnili môj telefonický alebo emailový kontakt. Naďalej som farníkom k dispozícii, pri zachovaní aktuálnych prijatých opatrení, individuálnym potrebám vysluhovania sviatostí. Ďakujem vám za pochopenie a prosím o trpezlivosť.

Slovami apoštola Pavla: “Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!” (1Sol 5,21)

TV LUX mení časy večerných sv. omší (20.3.2020)