Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
30. novembra
Sv. Ondrej, apoštol
Sviatok
VK – 14.30
MK – 18.00
+ Milan Obert (pohrebná)
+ Martin a Katarína Mokrí
Utorok
1. decembra
Féria MK – 14.00
VK – 18.00
+ Mária Dubinová (pohrebná)
+ Anna a Tibor Bilíkoví
a ich rodičia
Streda
2. decembra
Féria MK – 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc
pre všetky vnúčatá
Štvrtok
3. decembra
Sv. František Xaverský, kňaz, patrón diecézy
Sviatok
VK – 18.00 + rodičia a syn Ladislav
Piatok
4. decembra
Sv. Barbora,
panna a mučenica
Ľubovoľná spomienka
Penzión – 10.00
MK – 18.00
 

+ Gabriela a Jozef Lacúchoví
a Mária Dubinová

Sobota
5. decembra
O Panne Márii
Rorátna sv. omša
MK – 6.30 Na úmysel celebranta
Nedeľa
6. decembra
Druhá adventná nedeľa VK  –  8.30

MK – 10.00

+ rodičia, sestra Vlasta
a starí rodičia
Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Makvová Mária, Martinkovičová Andrea, Marková Eva.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Medzayová, Machová a Dianová.

Dnes je jesenná zbierka na charitu. Srdečne vám ďakujem za vašu štedrosť.

Prvopiatkové spovedanie bude vo Veľkých Kršteňanoch prebiehať vo štvrtok od 17.00 a v Malých Kršteňanoch v piatok od 17.00. Návšteva chorých sa uskutoční v piatok 4.12. od 8.00 do 9.15 vo Veľkých Kršteňanoch a od 9.30 do 10.00 v Malých Kršteňanoch. Spovedanie
a sv. omša v penzióne Jeseň bude v piatok 4.12. o 10.00.

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu v nasledujúcich týždňoch vás všetkých pozývam k predvianočnej sv. spovedi individuálnym spôsobom, využívajte prosím časy pred sv. omšou v pracovných dňoch alebo po dohode so mnou, aby sme sa vyhli zhromažďovaniu vo väčšom počte, ktoré zatiaľ nie je dovolené. Určite si neodkladajte spoveď na posledné dni. Ďakujem vám za pochopenie.

Od pondelka 16.11. bude možné zúčastniť sa sv. omše v počte 50 percent kapacity kostola. Úplné znenie pravidiel si môžete prečítať na stránke TKKBS.

Od 1.10. platí až do odvolania všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej omši, preto vás všetkých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžete sv. omše zúčastniť osobne, povzbudzujem k jej sledovaniu prostredníctvom televízie alebo rozhlasu. Vysluhovanie ostatných sviatostí, najmä zmierenia, môžete so mnou dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky.

Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a osobitne za všetkých chorých i tých, ktorí im poskytujú pomoc.